BHXH: Nâng Cao Tiện Ích Đẩy Mạnh Dịch Vụ Công

BHXH Việt Nam chủ động tích hợp, đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC Quốc gia và Cổng DVC của ngành nhằm nâng cao tiện ích, chất lượng công tác phục vụ, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Việt Nam mở rộng cung cấp các dịch vụ công trực tuyến

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam đã có 15 DVC bảo hiểm xã hội được liên thông trực tiếp với các bộ, ngành được cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Gồm có 3 dịch vụ công nhằm hỗ trợ người dân khó khăn do dịch Covid-19. Bao gồm các dịch vụ như: tạm dừng đóng quỹ hưu trí, tử tuất do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; hỗ trợ người lao động trong việc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hay nghỉ việc không được hưởng lương; hỗ trợ người sử dụng lao động có thể vay vốn để trả lương ngừng việc với những người lao động.

BHXH: Nâng Cao Tiện Ích Đẩy Mạnh Dịch Vụ Công

Việc cung cấp dịch vụ công trên Cổng dịch vụ công quốc gia mang đến nhiều tiện ích cho người dân và doanh nghiệp. Để có thể tiện lợi thực hiện các dịch vụ công, tra cứu thông tin và gửi phản ánh kiến nghị thông qua trực tuyến.

Việc này sẽ giúp tiết kiệm thời gian, chi phí cho người dân và cả các cơ quan nhà nước. Người dân cũng có thể sử dụng tài khoản ngân hàng hay trung gian thanh toán để thanh toán trực tuyến phí, lệ phí cho cơ quan nhà nước.

Nâng cao hiệu quả công tác quản lý

Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin BHXH Việt Nam, ông Nguyễn Hoàng Phương cho biết rằng mỗi năm ngành BHXH có khoảng hơn 50 triệu lượt hồ sơ liên quan đến BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp được doanh nghiệp gửi lên Cổng DVC của BHXH.

 Việc kết nối trên Cổng DVC Quốc gia giúp đem lại lợi ích rất lớn cho doanh nghiệp.

BHXH Việt Nam đã dùng Cổng DVC Quốc gia để triển khai nhiều DVC như: đăng ký; điều chỉnh đóng BHXH bắt buộc; BHYT, BHTN; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe…

Tiện ích, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

Theo lộ trình trong tương lai BHXH Việt Nam; sẽ tiến tới cung cấp tất cả các dịch vụ công hiện có; lên trang trực tuyến Cổng DVC Quốc gia. Triển khai kết nối liên thông! đảm bảo tất cả các doanh nghiệp đều dễ dàng sử dụng DVC. Ngành BHXH Việt Nam trên Cổng trực tuyến DVC Quốc gia.

Đồng thời sẽ triển khai các hoạt động thanh toán điện tử trên Cổng DVC Quốc gia. Như gia hạn thẻ BHYT, đóng BHXH tự nguyện, đóng BHXH bắt buộc…

Tiện ích, thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp

BHXH Việt Nam xác định sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng CNTT và kết nối; khai thác các CSDL của các bộ, ngành. Thực hiện rà soát, đơn giản hóa hồ sơ và quy trình. TTHC thuộc các lĩnh vực BHXH, BHYT, thu, sổ thẻ, chi trả các chế độ BHXH.

Để tăng tính thuận tiện cho người dân, giảm thời gian và chi phí trong quá trình thực hiện dịch vụ công về BHXH, bảo hiểm y tế, BHXH Việt Nam đã và đang tiếp tục cung cấp các DVC trực tuyến trên Cổng DVC  tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn.

Nguồn: Công Thương

Khám chữa bệnh tại TP.HCM ai được BHYT chi trả 100%?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

I'm not a robot *